อโกลนีมา

อโกลนีมา (Aglaonema) หรือ แก้วกาญจนา เป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามที่ใบ ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับ มีความโดดเด่นในสีสันที่สวยงาม ทรงพุ่มต่างๆ ที่แตกต่างจกไม้ใบไม้ประดับอื่นๆ สามารถวางประดับได้ทั้งในและนอกอาคาร เป็นลำดับพืชที่มีมากกว่า 40 ชนิด ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีสีสันสวยงาม นิยมเพาะเลี้ยงเพื่อความสวยงามและจัดเป็นไม้มงคลใช้ใบประกอบการจัดดอกไม้ ได้รับความนิยมชมชอบจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ