งานไม้ดอก ไม้ประดับ เชียงใหม่ 2561

เชียงใหม่การ์เด้นส์เก็บตกรูปภาพจากงาน งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ที่ทางจังวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ งานมีสามวัน คือวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ มีทั้งพาเหรด และร้านค้าออกบูธที่สวนบวกหาด

สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะถือเอาวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นระยะเวลาจัดงาน ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางภายในสาธารณะหนองบวกหาด ซึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้แนวคิด “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” และในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเคลื่อนไปจอดยังบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงาม ทั้งนี้ กิจกรรมหลักจะแบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม ได้แก่

งานไม้ดอก ไม้ประดับ เชียงใหม่ 2561

  • การจัดนิทรรศการการประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ บอนไซต์ การจัดสวน ซุ้มถ่ายภาพ ฯลฯ
  • การประกวดขบวนรถบุปผชาติ (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561) จากเชิงสะพานนวรัฐไปถึงบริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยมีขบวนจำนวนทั้งสิ้น 24 คัน แยกตามประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทสวยงาม, ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
  • การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเชิญทุกอำเภอจัดทำร้านเพื่อแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
  • การแสดงดนตรีในสวน ณ บริเวณเวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด เวลา 19.00 – 23.00 น.
  • การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีการบรรเลงดนตรีและแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ เวทีลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เวลา 18.00 – 22.00 น.
  • การตกแต่งเส้นทาง/การทำถนนดอกไม้/การจัดสวน โดยดำเนินการบริเวณรองคูเมืองเชียงใหม่ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน ตลอดจน ถนนสายสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่
  • การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด แบ่งการจัดสวนเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์”, โซน B “ต้องมนต์ทุ่งทิวลิป”, โซน C “ดินแดนอุโมงค์ไม้ดอก”, โซน D “มหัศจรรย์คัลเลอร์ฟูล”
  • การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่/นางงามบุปผชาตินานาชาติ ซึ่งจะจัดการประกวดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สวนสาธารณะหนองบวกหาด
งานไม้ดอก ไม้ประดับ เชียงใหม่ 2561

งานไม้ดอก ไม้ประดับ เชียงใหม่ 2561

Login

Lost your password?