สมุนไพร/พืชผัก

แหล่งรวมต้นกล้าสมุนไพรไทย พืชผัก หลายชนิด พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องยาก็ได้ ใช้ประกอบอาหารก็ดี เหมาะสำหรับปลูกเป็นพืชผักสวนครัวที่บ้าน เพื่อประกอบอาหาร และบำรุงสุขภาพ ต้านโรคภัยครอบจักรวาล ด้วยสมุนไพรไทยที่เปี่ยมสรรพคุณและคุณประโยชน์ตามภูมิปัญญาโบราณ